روابط جنسي يا روابط ذهني| ویکی پدیا فارسی

روابط جنسي يا روابط ذهني

 

اصل روابط جنسي روابط ذهني است.

به همين جهت، رابطه جنسي بيش از هر چيزي از رابطه ذهني ريشه مي گيرد.

بدون ذهني نيرومند رابطه جنسي نيرومند ممكن نيست.

ذهن نيرومند هر لحظه آماده رابطه جنسي است برخلاف ذهن هاي ضعيف كه هميشه اين توان را ندارند.

در واقع ما ذهنمان ارتباط برقرار مي كنيم

رابطه قبل از بستر رويا در بستر ذهن صورت مي يگرد.

بستر واقعي را پيدا كرد.